Jak postupovat při úmrtí?

Při úmrtí doma

Zavolejte praktického lékaře, nebo Zdravotní záchrannou službu tel.: 155

Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého, vystaví Ohledací list.

Poté volejte pohřební službu pro odvoz zesnulého tel.: 607 901 664
 

Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení

Po přijetí oznámení o úmrtí volejte pohřební službu tel.: 607 901 664

Praktické rady pro pozůstalé

Pokud Vašeho zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat obřad rozloučení.

 

Provozovna firmy

POHŘEBNÍ ÚSTAV S.R.G. společnost
Komenského 63
541 01 TRUTNOV

: 42234417
DIČ: CZ5457270060

Kontakty

Pohotovost 24 hodin denně!
Václav Kydlíček: 607 901 664
Marie Štěpánková: 725 568 989
Email: pohrebniustavsrg@seznam.cz